Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

owieczka
16:02
owieczka
16:01
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafreska freska
owieczka
15:48
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viahrafn hrafn
owieczka
15:48
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
owieczka
15:47
4076 776b
Reposted fromeffic effic viahrafn hrafn
owieczka
06:30
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
owieczka
06:30
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
owieczka
06:30
Są dwa rodzaje ludzi - ci, z którymi chcesz się napić i ci przez których musisz się napić.
— znalezione
owieczka
06:30
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
owieczka
06:29
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaczarnemajtki czarnemajtki
owieczka
06:29
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaczarnemajtki czarnemajtki
owieczka
06:29
owieczka
06:28
3110 6ac1
Reposted fromamphetamine amphetamine viamodalna2 modalna2
owieczka
06:28
0863 bf59 500
Reposted fromzbitek zbitek viamodalna2 modalna2
owieczka
06:28
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viamodalna2 modalna2
owieczka
06:28
Reposted fromprzegrany przegrany viamodalna2 modalna2
owieczka
06:27
owieczka
06:27
Reposted frombluuu bluuu viamodalna2 modalna2
owieczka
06:27
1571 f614 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamodalna2 modalna2
owieczka
06:27
8993 a232
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamodalna2 modalna2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl