Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2020

owieczka
18:47
4675 d6d9 500
Grandalas
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viabananowo bananowo
owieczka
18:46
owieczka
18:46
owieczka
18:46
owieczka
18:43
7943 eb1b 500
Reposted from0 0 viahrafn hrafn
owieczka
18:43
7867 f662
Reposted from0 0 viahrafn hrafn
owieczka
18:41
2842 4ef9
Reposted fromsymultana symultana viahrafn hrafn
owieczka
18:39
1106 3dd8 500
Reposted fromhrafn hrafn
owieczka
18:38
1143 6813 500
Reposted fromhrafn hrafn

February 04 2020

owieczka
16:02
owieczka
16:01
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafreska freska
owieczka
15:48
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viahrafn hrafn
owieczka
15:48
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
owieczka
15:47
4076 776b
Reposted fromeffic effic viahrafn hrafn
owieczka
06:30
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
owieczka
06:30
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
owieczka
06:30
Są dwa rodzaje ludzi - ci, z którymi chcesz się napić i ci przez których musisz się napić.
— znalezione
owieczka
06:30
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
owieczka
06:29
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaczarnemajtki czarnemajtki
owieczka
06:29
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...