Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

owieczka
18:06
18:06
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabananowo bananowo
owieczka
18:05
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamonjurka monjurka
owieczka
18:05
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viacudoku cudoku
owieczka
18:04

 Kobieta potrafi wybaczyć wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.

— i oprócz drugiej kobiety
owieczka
18:04
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
owieczka
18:04
2349 0670 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
owieczka
18:03
6461 05e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
owieczka
18:03
3268 6d8c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viabananowo bananowo
owieczka
18:02
owieczka
18:02
5933 3643 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabananowo bananowo
owieczka
18:02
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabananowo bananowo
owieczka
18:02
6014 2972 500
owieczka
18:01
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialexi lexi
owieczka
18:00
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabananowo bananowo
owieczka
18:00
6184 13c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabananowo bananowo

August 13 2017

owieczka
21:54
4976 bd92
Reposted fromidjet idjet viamahre mahre
owieczka
21:53
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamahre mahre
owieczka
21:52
owieczka
21:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl