Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

owieczka
08:41
7265 85ed 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
owieczka
08:40
6867 1792 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
owieczka
08:40
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viacudoku cudoku
08:40
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viacudoku cudoku
owieczka
08:40
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viacudoku cudoku
owieczka
08:39
Wstałam o siódmej rano
i jest już siódma wieczorem,
książkę niedoczytaną
z trudem do ręki biorę.
Stron mi zostało niewiele,
lecz chyba czytać nie będę,
przede mną, jak na apelu
stanęło długim rzędem...

Dwanaście skulonych i drobnych
godzin z życia kobiety,
tak bardzo do siebie podobnych,
straszliwie podobnych, niestety.

Ta pierwsza, półsenna,
co zaspać się boi,
ta druga, kuchenna,
co chleb rano kroi,
ta trzecia, spóźniona,
co mlekiem się parzy,
ta czwarta, zmęczona,
o snu chwilce marzy,
piąta, co wzdycha:
"Pół czarnej zaparzcie",
stanęło przede mną
dwanaście, dwanaście...

Dwanaście zgonionych, zdyszanych
godzin z życia kobiety,
podobnych do siebie, siostrzanych,
straszliwie siostrzanych, niestety.

Ta szósta, ta szósta,
tak długa, tak nudna,
ze zmarszczką przy ustach
ta siódma, ta siódma
i jeszcze ta ósma,
dziewiąta, dziesiąta,
co goni po sklepach,
po domu się krząta,
i ta jedenasta
z dwunastą, co sobie
po cichu powtarza:
"Jak ja się wyrobię?"...
— Wojciech Młynarski, "Dwanaście godzin z życia kobiety"
Reposted fromcudoku cudoku

June 22 2017

owieczka
20:39
owieczka
20:39
Reposted fromskatrix skatrix viainspirations inspirations
owieczka
20:38
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaananana ananana
owieczka
20:31
20:29
0171 a78b
owieczka
20:29
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
owieczka
20:28
4053 24a2 500
owieczka
20:27
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapumpkinsoup pumpkinsoup
20:27
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viapumpkinsoup pumpkinsoup
owieczka
20:27
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamonjurka monjurka

June 21 2017

owieczka
19:54
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapunkahontaz punkahontaz
owieczka
19:53
owieczka
19:52
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viacudoku cudoku
owieczka
19:52
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl