Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

owieczka
21:09

June 01 2017

owieczka
13:42
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viainspirations inspirations
owieczka
13:41
13:41
9030 6c65 500

this-is-wild:

Sleeping family of lynx(Roberto Carnevali)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaprzekons przekons
owieczka
13:41
5272 f399 500
Reposted fromverronique verronique viamidaj midaj
13:39
1591 01ed

May 31 2017

owieczka
20:45
20:44
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaesste esste

May 29 2017

owieczka
21:54
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacudoku cudoku
owieczka
21:52
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabananowo bananowo
owieczka
21:52
9553 ea90 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
owieczka
21:52
0117 060f
Reposted frommisterpeter misterpeter
owieczka
21:51
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabananowo bananowo

May 24 2017

owieczka
20:09
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viausmiechprosze usmiechprosze
owieczka
19:58
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
owieczka
19:56
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
owieczka
19:56
owieczka
19:56
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
owieczka
19:56
4447 3885
owieczka
19:55
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamahre mahre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl