Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

owieczka
20:36
Reposted fromthetemple thetemple viacudoku cudoku
owieczka
20:36
3480 695e 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacudoku cudoku
owieczka
20:36
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viacudoku cudoku
owieczka
20:36
1978 0685
Reposted fromlittlefool littlefool viaesste esste
owieczka
20:36
1977 0e7b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaplants plants
owieczka
20:35
0081 32a9 500
Reposted fromsaiwala saiwala viacudoku cudoku
owieczka
20:35
4809 18d0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
20:34
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
owieczka
20:34
0880 7d19 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacudoku cudoku
owieczka
20:34
8976 e6a9 500
Reposted from17november 17november viamahre mahre
owieczka
20:34
4775 da1f 500
Reposted fromkerio kerio viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
20:34
5365 4525
owieczka
20:33
9674 65de
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
20:33
Reposted fromteijakool teijakool viamahre mahre
owieczka
20:33
5725 b9aa
Reposted fromoblivious oblivious viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
20:33
7385 2b85
Reposted fromsercowisko sercowisko viamahre mahre
owieczka
20:32
owieczka
20:32
owieczka
20:32
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
owieczka
20:32
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viazapachjasminu zapachjasminu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl