Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

owieczka
21:37
3903 cf82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasmilla smilla
owieczka
21:36
3214 ced0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatulele tulele
owieczka
21:36
6250 65b5 500
aw yiss aw yiss aw yiss
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome viatulele tulele
owieczka
21:36
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
owieczka
21:34
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaExplorers Explorers
owieczka
21:33
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viacudoku cudoku
owieczka
20:05
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viacudoku cudoku
owieczka
20:05
Wiele dni, wiele lat
czas nas uczy pogody.
Zaplącze drogi, pomyli prawdy,
nim zboże oddzieli od trawy.
Bronisz się, siejesz wiatr,
myślisz: jestem tak młody.
Czas nas uczy pogody,
tak od lat, tak od lat...
— J. Cygan
Reposted fromcudoku cudoku
20:05
9871 1f0f 500

thedreadpiratejames:

knight: rides into battle without helmet everyone: gives him strange looks
knight: “kitty was sleeping in it”
everyone: nods in agreement

Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi viabananowo bananowo
owieczka
20:04
4579 b640 500
owieczka
20:04
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viabananowo bananowo
owieczka
20:03
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo
owieczka
20:03
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku
owieczka
20:03
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku
owieczka
20:03
7825 26c5 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viacudoku cudoku
owieczka
20:03

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaSundaySmile SundaySmile
20:03
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viabananowo bananowo

April 08 2017

owieczka
15:10
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaszalony-virus szalony-virus
15:10
4462 a7b9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
15:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl