Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

owieczka
16:31
owieczka
16:30
owieczka
16:30
owieczka
16:30
1667 8379 500
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacudoku cudoku
owieczka
16:30
Reposted frombluuu bluuu vialexi lexi
owieczka
16:30
Reposted fromFlau Flau viabananowo bananowo
owieczka
16:29
1915 3c06 500
owieczka
16:29
owieczka
16:28
1181 8469
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
owieczka
16:27
5202 73e5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
16:27
16:27
1419 dcd9 500
Reposted fromerial erial viamonjurka monjurka
owieczka
16:26
0325 c5a8 500
Reposted fromhereyes hereyes viaphotographers photographers
owieczka
16:26
0520 883c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
owieczka
16:25
4662 5d7b 500
Reposted fromrol rol viacudoku cudoku
owieczka
16:25
8146 f533
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
owieczka
16:25
3977 16f6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaGirlTiger GirlTiger

September 16 2016

owieczka
19:18
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (..) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - Wolna miłość
owieczka
19:17
nie jestem idealna, przeważnie jak coś sobie planuje to mi nie wychodzi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi których nie znam dostatecznie dobrze, wszystkim się przejmuje, nigdy nie mam pieniędzy, nie potrafię szybko myśleć, jestem uparta jak osioł i uwielbiam jak ktoś mnie do czegoś przekonuje, uwielbiam słodycze, nienawidzę monotonii, kocham herbatę, moje pokłady łez wyczerpały się już dawno... 
— ciąg dalszy nastąpi
owieczka
19:17
Rób to, czego naprawdę pragniesz, i nie pozwól, żeby czas przeciekał ci między palcami.
— Gail McHugh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorsik morsik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl