Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

owieczka
21:18
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle viamiimi miimi
owieczka
21:18
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viamiimi miimi
owieczka
21:17
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
owieczka
21:17
owieczka
21:17
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viamiimi miimi
owieczka
21:16
0508 10d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamiimi miimi
owieczka
21:16
1602 77e7
Reposted fromseaweed seaweed viamiimi miimi
owieczka
21:16
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
owieczka
21:16
5721 dccf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
owieczka
21:15
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viamiimi miimi
21:15
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamiimi miimi
owieczka
21:15
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viamiimi miimi
owieczka
21:13
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi
owieczka
21:13

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamiimi miimi
owieczka
21:13
owieczka
21:12
owieczka
21:11
4119 aa4f 500
owieczka
21:07
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
21:07
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszalony-virus szalony-virus
owieczka
21:06
2537 1a2a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl